nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Archief

Stichting Huizer Botters
Postbus 290
1270 AG Huizen
06-44076188
info@huizerbotters.nl

Nieuws

Cooperatieve Vereniging Zuiderzee Span U.A. opgericht

161207-oprichting-zuiderzeRond 1900 werd er door duizenden in alle dorpen rond de Zuiderzee een boterham verdiend met vissen. Dat was zo rond 1960 voorbij. De schuiten verdwenen, de werven werden gesloten, de rokerijen gingen op de fles. Het was over! De vakkennis ebde weg.

In deze vissersplaatsen zijn nu vaak bloeiende stichtingen die het varend erfgoed in goede staat en in de vaart houden. Om de vakkennis en kunde in stand te houden heeft een aantal stichtingen in de plaatsen Bunschoten/ Spakenburg, Elburg, Harderwijk en Huizen besloten tot een hechtere samenwerking, zonder hun zelfstandigheid op te geven.

Met steun van Provincies, particuliere instanties en straks ook zusterorganisaties zijn op de Huizer Botterwerf ten overstaan van de notaris de statuten van de Cooperatieve Vereniging ZuiderzeeSpan U.A. ondertekend.

De volgende organisaties ondertekenden:

 •  Stichting tot behoud van Elburger Botters
 • Stichting Botterwerf Spakenburg en Stichting KLASU uit Bunschoten
 • De Harderwijker Botter Stichting uit Harderwijk
 • De Stichting Huizer Botters uit Huizen

Ondersteuning werd geleverd door de C.V. Gastvrije Randmeren, de Rabobanken Noord Veluwe, Randmeren en Gooi en Vechtstreek en de Provincie Gelderland.

Het is de bedoeling dat andere organisaties met ( nagenoeg ) dezelfde doelstellingen zich in een later stadium kunnen aan sluiten, bv bestandsorganisaties, musea, gemeenten en provincies, ook uit andere vissersplaatsen. En ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan de programma’s die de C.V. wil ontwikkelen.

Het doel van deze C.V. Zuiderzee Span U.A. is vijfledig:

 • het behouden en doorgeven van de kennis en vaardigheden op het gebied van het bouwen en restaureren van en het varen en vissen met Zuiderzeebotters en alles wat er mee samenhangt
 • Het in stand houden en promoten van botterwerven als plaatsen waar deze kennis en kunde samenkomt.
 • Het promoten van de visserijgeschiedenis in de betreffende gemeenten en daarmee ook het promoten en doorontwikkelen van het vaargebied van de Randmeren ( zie ook randmeren.com )
 • Het promoten van het zeilen in/met de Zuiderzeebotters door het organiseren van opleidingen, wedstrijden en in de recreatieve sfeer door open botterdagen en bottertripjes.
 • Het ontwikkelen van ons vaarwater en havens als toeristische attractie.

Het bestuur van C.V.” Zuiderzee Span” i.o. is als volgt samengesteld:

 • Dhr Bert Berghoef, Voorzitter
 • Mevr Agaath de Weerd, Secretaris
 • Dhr Wim Hoeve, Penningmeester
 • Dhr Jan ten Hove, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Wim Huigen, lid Bunschoten/Spakenburg
 • Dhr Fred Zoer, lid Harderwijk
 • Dhr Gert Jan Schaap, lid Huizen

 

Er zijn een viertal werkgroepen ingesteld, t.w. Behoud, Wedstrijden en vaartochten, Promotie en Financien. In 2017 zullen de activiteiten worden doorgestart.

 

 

 

Huizer Bramzijgers gevraagd

161119-schouw-bij-de-sinterOp vrijdag 25 november heeft wethouder Marlous Verbeek de nieuwe jeugdschuit van de Stichting Huizer Botters gedoopt als “Gert Jan Schaap”. Deze vissermanschouw is door hem en zijn vrouw aan de Stichting geschonken bij zijn afscheid als bestuurslid. Het doel is een jeugdafdeling op te richten om de toekomst van de Stichting veilig te stellen. Daarmee hebben de jongelui een schuit die ze aan kunnen. Het werken op een botter is te zwaar voor tieners. Maar zo leren ze wel het varen op een manier die op de botters hetzelfde is.

De nieuwe schuit krijgt het visserijnummer HZ 274. Hiermee wordt de telling van voor 1911 voortgezet. Het hoogste nummer voor botters in Huizen was toen de HZ 273. Na 1911 greep de regering in en regelde de nummering centraal om meer zicht op de visserij te krijgen. Lege nummers werden toen opgevuld. Maar voor de schouw grijpt de Stichting terug op de oude nummering.

Als naam voor de jeugdafdeling is voor “Huizer Bramzijgers” gekozen. Dit naar aanleiding van het boek “Herinneringen van een Bramzijgertje” van Jan de Hartog, die hierin zijn ervaring met de Zuiderzeevisserij in Huizen vastlegde.

De Huizer Bramzijgers zijn tussen de 12 en 18 jaar ( afwijken hiervan kan ). Ze hoeven geen watersportervaring te hebben. We leren ze alles over het varen en vissen met onze schuiten. Ze werken mee aan het onderhoud, dus schuren en lakken, wat timmeren enz. En ze beheren hun eigen HZ 274. Dat betekent dat de huidige jeugdcommissie, bestaande uit de grijsaards Ad Welten en Wouter den Dulk, aangevuld met de eerste jeugdleden Coen Koetsier en Rick Akkerman een voorlopige is. Straks besturen de Huizer Bramzijgers zichzelf onder supervisie van de werkgroep Cultuureducatie aangestuurd door Petra Bos. Deze werkgroep verzorgt het educatieve programma voor scholen etc. Van daaruit kan je lid worden van de Huizer Bramzijgers.

Als je lid wilt worden kun je je opgeven, met toestemming van je ouders, op www.huizerbotters.nl/contact. Vermeld je naam, adres, postcode, telefoon thuis, je mobiele nummer, je mailadres en je geboortedatum. Dan krijg je een uitnodiging om op de Huizer Botterwerf te komen voor meer informatie.

Zo wil de Stichting Huizer Botters, geïnspireerd door de C.V. ZuiderzeeSpan U.A., de weg naar de toekomst veilig stellen. Ook in andere vissersplaatsen willen ze kennis en kunde van het vak doorgeven aan de volgende generaties

De HZ 92 op de helling in Spakenburg

161115-de-hz-92-op-de-werfEen eerste bezoek op de werf Nieboer in Spakenburg. De HZ 92 ligt daar op de kant en Marco van Venendaal en zijn mensen zijn met de sloop begonnen. Een “deur” is er gemaakt in het vooronder aan BB. Makkelijk binnen komen en de gangen worden toch vervangen. Aan SB is de bovenste gang voor verwijderd. Het spantwerk ziet er goed tot redelijk uit, maar toch zijn er twee oplangers en een zitter slecht, die gaan er dus uit. Een eerste tegenvaller, maar dat kan uit onvoorzien.

Marco meldt dat ze eerst de SB kant onder handen nemen dan pas de BB kant. Intussen halen wij de elektriek eruit en verwijderen de nummer- en kaarplaten. De rest gaat door ons aangepakt worden in het voorjaar, eerst de hul in Spakenburg en dan de rest op onze eigen werf. Eind maart moet de HZ 92 klaar zijn.

Huizer botters assisteren Sint Nicolaas

Huizer botters assisteerden Sinterklaas in Almere en vergezelden hem op de vaart naar Huizen

imag0686 imag0689 imag0690 imag0691 imag0694 imag0695 img-20161112-wa0028

 

 • 110409-de-hz-1-met-de-ander110119-werfbezoek-hz-1-lr081024de-hz-108-volzeilzwal120909-de-winnende-bemanning110409-de-botters-bij-elkaa060101huizerbotterslogo-lr060101de-hz-45-op-11-sept-1060101werf-j-kok-en-zn-lr100112-werfbezoek-hz-108-lr090420-training-bemanning-l100917-de-hz-45-rond-de-boe080912elburgerbotterwedstri091127-kerstverlichting-bot080625hz108-onder-volzeil-l130511-de-hz-1-wordt-derde130903-de-laatste-zomeravon110905-de-hz-1-op-de-almee110409-de-doop-van-de-hz-106010-1werf-gebr-schaap-lr120221-de-haven-rond-1900-l120221-de-haven-met-spelend120221-terug-van-de-vischva100919-de-prijsuitreiking-v120831-de-zomeravondwedstrijd-voor-de-haven-lr-foto-tom-roodenburg130505-de-hz-1-lr110325-de-hz-1-te-water-in090325hz-108-eerste-helling100913-de-hz-108-in-elburg110904-de-eerste-tocht-van110506-de-zes-botters-in-hu090629zomeravond-sfeer-lr100917-taeje-bokkerrace-201120831-het-zomeravondlicht090629-zomeravondwedstrjd-l120221-rust-in-de-haven-lr120221-de-vloot-loopt-binne120907-de-hz-1-op-weg-naar111111-werfbezoek-hz-1-lr
 • 100917-de-hz-45-rond-de-boe080625hz108-onder-volzeil-l120831-het-zomeravondlicht110409-de-doop-van-de-hz-1060101de-hz-45-op-11-sept-1110119-werfbezoek-hz-1-lr120221-de-vloot-loopt-binne110506-de-zes-botters-in-hu110904-de-eerste-tocht-van120909-de-winnende-bemanning120907-de-hz-1-op-weg-naar060101werf-j-kok-en-zn-lr111111-werfbezoek-hz-1-lr100919-de-prijsuitreiking-v100913-de-hz-108-in-elburg110409-de-botters-bij-elkaa130505-de-hz-1-lr090325hz-108-eerste-helling120221-de-haven-met-spelend120221-de-haven-rond-1900-l120831-de-zomeravondwedstrijd-voor-de-haven-lr-foto-tom-roodenburg06010-1werf-gebr-schaap-lr130903-de-laatste-zomeravon110409-de-hz-1-met-de-ander090629-zomeravondwedstrjd-l081024de-hz-108-volzeilzwal100917-taeje-bokkerrace-201130511-de-hz-1-wordt-derde090629zomeravond-sfeer-lr100112-werfbezoek-hz-108-lr091127-kerstverlichting-bot120221-rust-in-de-haven-lr110325-de-hz-1-te-water-in090420-training-bemanning-l110905-de-hz-1-op-de-almee120221-terug-van-de-vischva080912elburgerbotterwedstri060101huizerbotterslogo-lr
 • 150215-logobloemendal_bto-l140313-schuiteman-logo-lr130121-meco_logo-lr130903-logo-van-den-tol-3-l_1110412-logo-pontmeyer110412-logo-abnamro110412-logo-riemerwestalnd130110-logo-kooy-klein-lr130924-logostaalwerk20-07-2110412-logo-hema140304-dick-heijnen-logo110414-log-rabobank-jpg150309-logo-maxima-seafood110412-logo-jachthaven-huiz131231-logo-wensgeschenken130827-ing_logo_rgb_a6-2130408-logode_lange_zw_lr110412-logo-moulijn-2110412-logo_thales110503-logo-albers-nl-800xl130924-ogo-koetze-2150929-mondzorg-huizen-logo110412-logo-hocras1rgb-lr110412-logo-de-groot141214-logo-gert-molenaar-l141218-kruger-logo-lr140619-logo-peter-en-ineke120116-log-parramore-lr110510-voormawalchlogo_2009130717-logo-alie-en-nico150409-logo-coronel-sportslogo_internetbureau-websteen-huizen-240x150110412-logo-asp4all-logo1120217-logo-teeuwissen131106-logo-siersma-wijnadv121008-logo-vershof110504-logo-vreeswijk-koebr131111-logo-boersema110412-logo-bouwman_coating111120-fred-janssen-logo130208-logo-rkp18-advertentie150518-logo-topcapital150317-groepspraktijk-huize110617-logovanoostcc140606lentink-acc-blstngadv-logo-rgb-def-lr110412-logo-old-amsterdam-l141110-logo-san-coatings-gr150821-gooi_en_vecht-logo150702-koop-en-partners-arc130609-logo-bambi121129-logo-vlaanderen-olie-advertentie-site-botters110412-logo-westlandl-kaas111222-abecon-informatiesys130903-logo-van-den-tol-3-l_0110412-logo-disko-cc110412-logo-van-der-roest110412-logo-eethuishavenhu150306-log-de-groot-uitvaar110412-logo-slokker-2